Fietsparkeren

Fietsparkeren
Onlangs werden we geconfronteerd met diefstal van spullen van fietsen nabij de Grote Kerk. Het College van Kerkrentmeesters heeft bekeken of het mogelijk is hiervoor een collectieve verzekering af te sluiten. Het blijkt dat de kosten hiervan niet opwegen tegen de vergoeding van het verlies. De verantwoordelijkheid voor een ieders bezit ligt bij de eigenaar zelf en het college adviseert geen (waardevolle) spullen op de fiets achter te laten.