Flexibiliteit

Van ons wordt momenteel heel wat flexibiliteit gevraagd. De maatregelen die ons worden opgelegd en geadviseerd hebben een enorme impact. Wat je van plan was te gaan doen, kan zomaar niet doorgaan. Dat betekent schakelen. Mensen kunnen hierdoor ontmoedigd raken. Soms zelfs hiervan depressief worden. Het kan tot verlamming leiden. Heel begrijpelijk allemaal.
Toch zie ik ook heel bemoedigende signalen. Gemeenteleden die een tandje extra zetten. Het zal toch niet gebeuren dat ons alles uit handen glipt… Nee, samen de schouders eronder. En als iets niet lukt, heel jammer. Maar niet geprobeerd, niet georganiseerd, betekent zeker dat er niks gebeurt. En dat moet maar niet. Heel veel waardering voor allen die zich zo inzetten. Wat mijzelf betreft beschouw ik deze periode onder meer als karaktervormend. Meer bij de dag leven. Wel vooruit denken, maar niet vooruit zorgen maken. Per dag bekijken. Steeds gaat meer leven een woord van de Here Jezus in de Bergrede: ‘Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last’ (Matteüs 6: 34).

Ds. G.J. Mink