From The Pastor

Wie is Jezus? … Ik ben: het licht dat leven geeft

‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft’ (Johannes 8: 12).

Licht
Het is een zeer krachtig beeld en daarmee een zeer krachtige naam voor Jezus. Ik zie het licht van de zon, het licht van een kaarsvlam, het licht van een lantaarn in een donkere nacht, het licht dat schijnt op een vroege morgen. Het licht kent zoveel verschijningsvormen in onze werkelijkheid. Maar alleen Jezus kan zeggen: ‘Ik ben het licht.’ Dat is een geweldig vergaande uitspraak waarmee Jezus heel veel zegt over zijn unieke Persoon.

Licht
Het is door heel de Bijbel heen een belangrijk thema. Alles begint ermee. God zegt: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. En God zag dat het licht goed was. (Genesis 1: 3). Hoe meer ik Jezus zie en ervaar als het licht van het leven, hoe meer ik zelf ook zal wandelen in het licht en hoe meer ik zelf ook kind van het licht zal zijn.
Jezus is het licht voor de wereld. Als je Zijn stralende verschijning op je laat inwerken, dan zal het je overweldigen. Waar het donker is, maakt Hij het licht. Waar mensen leven in het licht dat Jezus is, zullen ze ook zelf al een beetje gaan stralen. Tot in eeuwigheid.

 

Vredegroet
‘Je kunt beter met z’n tweeën dan alleen zijn, want -dat is zeker- samen zwoegen loont. Met zijn tweeën houd je stand.
Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet stuk te trekken.’
(Prediker 4: 9 en 12).
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93