From The Pastor

Wie is Jezus? … Ik ben de deur

‘Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in- en uitlopen, en hij zal weidegrond vinden’ (Johannes 10: 9).

‘Dat doet de deur dicht!’ Een uitdrukking die we allemaal kennen. Maar bij Jezus gaat er juist een deur open. Hij is zelf de deur. En wie daardoorheen naar binnenkomt zal gered worden en (eeuwig) leven. Alle mensen hebben redding nodig. Redding van zonde en schuld, van angst en moedeloosheid, van gebondenheid en duisternis. Jezus maakt hier in Johannes 10 duidelijk dat Hij de deur is waar je doorheen moet gaan om verlossing te ervaren. En als je dat doet, als je door zijn Geest geleid en gedreven de deur binnengaat, gaat er een nieuw leven voor je open. Je zult in- en uitlopen en zo intense vrijheid ervaren. Je zult weidegrond vinden, waar het heerlijk is om te zijn.
Want daar is Jezus zelf en zing ik uit alle macht dat lied mee van Psalm 23:
‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.’
Laat die Deur maar openstaan en kom binnen, dan eten we samen.

Vredegroet
‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden’ (Matteüs 6 vers 33).
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93