From The Pastor

 

Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft’ (Matteüs 28: 5-6).

Met en rond Pasen groet ik mensen vaak met: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ Ik realiseer mij dat dit voor mij een geloofsuitspraak is. Gelukkig kan ik die delen met de meeste mensen in de kerk. Ik krijg dan wel eens een blij ‘Halleluja!’ terug en dit geeft mijn geloof dan weer een bevestiging en een nieuwe impuls.
Maar als ik eens goed tot mij laat doordringen dat Jezus voor ons, als kinderen van God, door het donkere dal van de dood is heengegaan, is dit toch wel een onvoorstelbaar wonderlijk heilsfeit. Want het graf was leeg op Pasen.
Zoek en volg vandaag een levende, opgestane Jezus en niet meer een gekruisigde.
Dat krijgen de beide Maria’s op die morgen van de engel te horen. Op de plaats waar het lichaam van Jezus had gelegen, in doeken gewikkeld, was niets meer te zien. Ook dat heilsfeit wil ik me steeds meer eigen maken. Na Zijn dood en begrafenis mag ik mij verheugen in Jezus’ opstanding uit de dood. En zo kan ik elke dag weer met een lach op mijn gezicht starten. Want elke dag is het weer Pasen.
Elke dag is een nieuw begin. Elke dag nieuw leven. Elke dag Jezus, die de levende is.
De Heer is waarlijk opgestaan! Hij leeft!
Ja amen ja, Halleluja.

‘God is getrouw, Zijn plannen falen niet… Die ‘t heden kent, de toekomst overziet, laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen…’ (Gezang 304, LvdK).

Vredegroet
De Heer is waarlijk opgestaan!
pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93