From the Pastor

Had ik de liefde niet…
‘Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal’ (1 Korintiërs 13: 1).

De komende weken wil ik met u nadenken over het ‘hooglied’ van de liefde.
Paulus schrijft daarover aan de gemeente van Korinthe. Een gemeente waar hij veel is geweest en een bijzondere band mee onderhield.
In dit loflied op de liefde, 1 Korintiërs 13, wordt duidelijk dat alles wat je doet zonder liefde geen waarde heeft voor God. Als je spreekt in vreemde talen, zonder liefde, het is niets. Als je een ander helpt, zonder liefde, het is niets. Als je ambtsdrager, pastor of dominee bent zonder liefde voor je wijk, je pastoranten of je gemeente, het is allemaal niets. Als je je kinderen opvoedt, zonder liefde, het is niets. Als je omgaat met je partner, zonder liefde, het is niets. Als liefde ontbreekt wordt alles ijdelheid, of zoals de NBV 2004 schrijft in Prediker 1: lucht en leegte. Liefde is zo ongelooflijk belangrijk en fundamenteel voor het leven. Liefde is de grootste. Liefde gaat het diepst. Kijk maar naar de Here Jezus en Zijn liefde voor jou.

Vredegroet
‘Als iemand de Heer niet liefheeft – hij zij vervloekt! Maranatha! De genade van de Heer Jezus zij met u. Mijn liefde gaat uit naar u allen, met wie ik één ben in Christus Jezus’ (1 Korintiërs 16: 22-23).

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93