From the Pastor 

Verlangen naar U,  als Jezus Christus 
‘God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus.’ (Filippenzen 1: 8) 
Kerkverlating. Secularisatie. We lezen er tegenwoordig veel over. ‘Ik geloof wel, maar ga niet naar de kerk; dat heb ik niet nodig’. Ik hoor het wel eens in mijn pastorale werk in de gemeente en ook in het  verpleeghuis waar ik werk als geestelijk verzorger. In alle gezindten van de christelijke kerk in het Westen in het algemeen en in Nederland in het bijzonder, merk ik dat een leven zonder (de Heer van) de kerk steeds meer de norm wordt. Niet alleen voor jonge mensen, maar ook voor ouderen. Ik heb daar zorgen over. In zijn brief aan de christengemeente in Filippi lees ik hier van Paulus diepe verbondenheid met Christus. Hij is niet bij hen, maar zit gevangen in Rome. Denkt u dat eens in en lees dan hier hoe zeer hij verlangt om de gemeenteleden uit Filippi te zien.  Hij verlangt vurig (HSV) naar hen, niet met zijn eigen verlangen, maar met de genegenheid van Christus. De genegenheid, de ontferming, de innerlijke bewogenheid van Christus is in Paulus. En God zelf is er getuige van!  Zo is het een beetje als ik met mijn zorgen en gedachten over de toenemende secularisatie in Nederland onder de indruk van Gods genade raak en als het ware mijn gevoelens en verlangens laat samenvloeien met die van onze Heer Jezus. Door Gods Heilige Geest. Die mij leert bidden: Heer Jezus, laat uw genegenheid in mij zijn, zodat ik met uw innerlijke bewogenheid verlang om er te kunnen zijn voor mijn naaste.
Meeleven (Ouderenpastoraat) Jarigen 90+ 
Het is al een tijdje mijn gewoonte geworden om onze jarigen van 90+ op de website  te feliciteren. Omdat in de afgelopen weken weinigen deze hoge leeftijd hebben bereikt, wil ik in het vervolg ook hen noemen (en feliciteren) die in dit jaar 2024 hun 79ste verjaardag hopen te bereiken. Het is voor hen nl. de grens dat zij voor pastorale zorg onder het ouderenpastoraat komen. Vorige week heeft u op de website  kunnen lezen dat de grens voor het ouderenpastoraat is gelegd voor gemeenteleden geboren vóór 1 januari 1946. Voor echtparen geldt deze grens als één van de partners dit jaar 79 jaar wordt. Dat betekent in de praktijk dat u in geval van pastoraal bezoek wordt bezocht door door de kerkenraad aangestelde bezoekbroeders/-zusters. Vanuit de beide wijken wordt dit bezoekwerk gecoördineerd door de ouderlingen Willy Schouwenberg (1) en Gert de Bruin (2). Ook zelf leg ik als ouderenpastor per week op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag bezoeken af bij gemeenteleden vallend onder het ouderenpastoraat. Daarnaast valt het leiden van uitvaarten tot mijn takenpakket. Voor deze wijze van pastorale zorg is gekozen om onze beide predikanten in hun veel omvattende werk te ontlasten en te ondersteunen.
 Vredegroet
‘Zeventig, tachtig jaren mensenleven, is dat, oHeer, om hoog van op te geven? …Leer Gij  ons zo te leven, dag voor dag, dat in ons hart de wijsheid wonen mag,’ (Psalm 90: 6, LvdK).
Pastor Harm Jansen,  harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, tel. 06-49 59 48 93