From the pastor

De Liefde is gericht op de ander

‘De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid’(1 Korintiërs 13: 4).

God is liefde. Jezus is die liefde in eigen Persoon, in leven/sterven en opstanding/hemelvaart gaf Hij Zijn leven voor wie Hem lief hebben… Op alle mogelijke manieren is Jezus, gericht op de ander en niet op Zichzelf. Dat is wellicht het meest kenmerkende voor de (Jezus) liefde waar Paulus hier over spreekt. Liefde is geduld hebben met de ander. Liefde zoekt het goede voor de ander. Liefde is niet jaloers op de ander. Liefde vestigt de aandacht niet op een ijdele manier op zichzelf, maar heeft oog voor de ander. Liefde heeft de ander nodig en heeft nooit aan zichzelf genoeg. Vraag jezelf eens af hoe je vandaag zou kunnen oefenen in liefhebben. Hoe je vandaag in jouw leven gericht kan zijn op anderen.
Let daarbij op de Ander. Want Zijn liefde voldoet aan alle genoemde kenmerken.

Vredegroet
‘Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde… Omdat ik ervan overtuigd ben dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u’ (Filippenzen 1: 3, 6 en 4: 23).

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93