From the pastor

Gods Heilige Geest is uitgegoten, uitgestort over alle mensen!
‘Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn Geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten’ (Handelingen 2: 7).

Petrus is op die eerste Pinksterdag vol van Gods Geest. En als hij gaat spreken, doet hij dat als het ware met de Bijbel in zijn hand. Als volgeling van Jezus heeft hij Hem vaak de Schriften horen citeren. Wat dat betreft is hij met al zijn gebreken en fouten een goede leerling. Woorden uit de profeet Joël, gesproken in een ver verleden, gaan vandaag in vervulling: ‘God giet Zijn Geest uit over alle mensen.’ Dat duidt op een zeer overvloedige daad. Uitgieten: het is als een geweldige plensbui en als je je er in bevindt, raak je volkomen doorweekt.
God stort, 10 dagen na de Hemelvaart van Jezus Christus, Zijn Zoon, Zijn Geest uit over alle mensen: de Heilige Geest is er niet voor een handjevol uitverkorenen, maar de gulle en genadige God deelt de goede gave van zijn Geest uit aan iedereen. Pinksteren is geen besloten feestje voor in de kerk, maar een volksfeest waar alle mensen voor zijn uitgenodigd. ‘En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Matteüs 28: 20).

Vredegroet
‘Geprezen zij God, de Heer, Hij doet wonderen, Hij alleen. Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig. Moge Zijn luister heel de aarde vervullen. Amen, amen!’ (Psalm
72: 18-19).

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93