From The Pastor

Jezus – ‘Overwinnaar’- hield stand in Zijn lijden!

‘Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God’ (Hebreeën 12: 2).

Als dit bericht op de website verschijnt is het een week voor Goede (?) Vrijdag. Vreemd eigenlijk, dat na Witte Donderdag de vrijdag die daarop volgt geen Zwarte Vrijdag genoemd is. Want was het niet een gitzwarte dag, die vrijdag dat onze Heiland zo zwaar moest lijden, door God Zijn Vader werd verlaten en uiteindelijk stierf aan dat martelwerktuig: een ruw houten kruis?
Als we ons oog in geloof richten op Hem, als we kijken naar Jezus, lang en liefdevol, is het goed om te zien waar Zijn blik op gericht was. Op de weg naar het kruis keek Hij boven het kruis uit en was Hij met hart en ziel gericht op de vreugde die voor Hem in het verschiet lag.
‘Ik ben ervan overtuigd’, schrijft Paulus in zijn Romeinenbrief, hoofdstuk 8, ‘… dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.’ Doe als, en leer van Paulus; kijk met de ogen van je hart en richt je in de ‘Lijdensweek’ op datgene waar ook Jezus naar keek: de glorierijke vreugde, de grootheid van God en Zijn heerlijkheid. Dan klopt het toch. Wat een Goede Vrijdag was dat.

Zieken
Voor gemeenteleden die thuis ziek zijn, verpleging en verzorging genieten in een instelling of werken aan herstel in het revalidatiecentrum, kan het leven deze dagen niet makkelijk zijn. Ook voor weduwen en weduwnaars die de komende Paasdagen voor het eerst of al wat langer hun overleden geliefde moeten missen, kunnen de dagen een zware beproeving of opgave worden/zijn. Voor hen in het bijzonder het volgende gebed, wat ik deze week onder ogen kreeg:
Heer Jezus Christus,
Wat bent U groot en wat bent U klein,
Wat bent U sterk en wat bent U zwak,
Wat bent U wijs en wat bent U eenvoudig,
Wat bent U verheven en wat bent
U nederig,
Wat bent U rijk en wat bent U arm,
Wat bent U al mijn aanbidding waard!
Amen.

Vredegroet
Uit het gebed van de Here Jezus, vlak voor Zijn sterven. ‘Vader, U hebt hen aan Mij (d.i. Jezus) geschonken, laat hen dan zijn waar Ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij liefhad voordat de wereld gegrondvest werd.’ (Johannes 17: 24)

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93