Ga mee op de weg van geloof, hoop en liefde

‘Ga mee!’ is het jaarthema van de Protestantse Kerk voor 2023-2024. Een oproep om samen getuige te zijn van geloof, hoop en liefde.

Hij ging met hen mee en bleef bij hen (Lucas 24: 29b).

Aan het slot van het Lucasevangelie lees je over twee leerlingen van Jezus die lopen te peinzen over wat ze hebben meegemaakt en gehoord. Jezus, van wie ze zoveel verwacht hadden, is gekruisigd. En nu beweren vrouwen dat zijn graf leeg is en dat er engelen verschenen zijn.

Ooit hebben zij de roepstem van Jezus gehoord om met Hem de weg van het koninkrijk te gaan. Nu zijn ze teleurgesteld en verward. Zo vertellen ze het ook aan een man die zich bij  hen voegt. Als het avond wordt, nodigen ze de ‘onbekende’ uit om bij hen te blijven.
Aan tafel breekt deze man het brood, hij spreekt een zegengebed uit en geeft het brood aan hen. Pas dan worden hun ogen geopend: Jezus zélf is in hun midden.

‘Hij ging met hen mee en bleef bij hen.’ Bij het delen van het brood laait hun enthousiasme weer op. Wanneer weet jij jeuitgenodigd op de messiaanse weg? En wanneer nodig jij een  ander uit om het goede te vieren, of om pijn te delen?
Tijdens vakanties vinden veel mensen het mooi om, ook kerkelijk, over de eigen grenzen heen te kijken. Maar binnen Nederland lijken de drempels soms best hoog.
Biedt het opzoeken van elkaar een kans om samen nóg iets meer te ontdekken van wat geloof, hoop en liefde betekenen? Dat het verrassend verrijkend is om elkaar te treffen als buurgemeenten, als mensen uit kerken van verschillende signatuur, of als vertegenwoordigers van Nederlandstalige en internationale kerkgemeenschappen?

Ik herinner me die Nederlandse vrouw die als taalmaatje begon en als een tweede moeder werd voor een jonge Ethiopische vrouw met kind. Ik herinner me die studenten die elkaar leerden kennen in een week met veel stilte en bezinning, en elkaar aan het einde van de week echt vertrouwden. Ik herinner me die jongen die zich bewust werd van zijn liefde voor een anderejongen en zich bij het delen van brood en wijn gezien en geliefd voelde.
Stuk voor stuk gingen ze mee en vonden ze metgezellen.

‘Ga mee.’ Weet je geroepen door Christus zelf om het koninkrijk tegemoet te leven. Voor je het weet word je geïnspireerd door de Levende, die met jou meegaat en bij je blijft.

Karin van den Broeke
Programmaleider Kerk in Actie

(Bron: Petrus, mafgazine van de PKN)