Gebed

Bij de verkiezingen voor ambtsdragers worden verschillende gemeenteleden voor een niet eenvoudige keuze geplaatst.
Je vraagt je af: ben ik beschikbaar? Of ben ik wel geschikt?
Maar bovenal is het belangrijk te weten: wat vraagt God van mij? Ook kunnen we met heel andere vragen zitten waarin we de leiding van God zoeken. Dit kun je natuurlijk in je eigen
binnenkamer doen, maar uit ervaring kunnen we je vertellen hoe mooi het is om dit samen met medegelovigen te doen. Daarom staat er aan het einde van elke zondagse dienst een gebedsteam voor u/jou klaar. Om samen met en voor jou te bidden. Samen te vragen om wijsheid en leiding. Samen de zaken die je bezighouden bij God te brengen. Juist ook de kleine dingen, iets waar je tegen opziet, waar je mee zit. Het kan zó bemoedigend zijn om door anderen jouw naam voor Gods aangezicht te horen noemen en zo biddend om elkaar heen te staan. Maak hier vrijmoedig gebruik van en ervaar de zegen van samen bidden!
Het gebedsteam