Gebed

Ds. G.J.Mink kreeg een mooi gebed toegestuurd. Het is ook te zingen op de melodie van ‘Samen in de naam van Jezus’ en ‘Wat de toekomst brengen moge’.

Heere God wij komen tot U
in een bange donkere tijd.
Heel de wereld is verslagen
en we voeren allen strijd.
Breng ons HEERE op de knieën
dat wij U belijden HEER’.
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

Heer, wij mogen niet naar school toe
en naar onze vriendjes thuis.
Wilt U voor hen blijven zorgen?
Denkt U aan een ieders kruis?
Breng ons HEERE op de knieën
dat wij U belijden HEER’.
U staat boven alle dingen.
Leer ons leven tot Uw eer!

Heel veel mensen zijn nu eenzaam
en alleen in eigen huis.
Wilt u een bezoekje brengen,
Misschien wel in ‘t ziekenhuis?
Breng ons HEERE op de knieën
dat wij U belijden HEER’.
U staat boven alle dingen.
Leer ons leven tot Uw eer!

Wilt U voor de dokters zorgen?
en voor allen in de zorg.
Geeft u wijsheid en veel liefde,
toon Uw Vaderlijke Zorg!
Breng ons HEERE op de knieën
dat wij U belijden HEER’
U staat boven alle dingen.
Leer ons leven tot Uw eer!

Heel veel mensen zijn nu werkloos
en verdienen nu geen geld.
Heer, U weet: dat geeft veel zorgen.
We voelen ons erg geveld!
Breng ons HEERE op de knieën
dat wij U belijden HEER’.
U staat boven alle dingen.
Leer ons leven tot Uw eer!

Leer ons in Uw Woord te lezen
Help Uw knechten, elke keer,
om Uw Woord ook nu te brengen,
breng het in onz’ harten HEER’!
Breng ons HEERE op de knieën
dat wij U belijden HEER’.
U staat boven alle dingen,
leer ons leven tot Uw eer!

HEER’, ik mag toch alles vragen
als ik bang ben, vol verdriet?
Wilt u daarom naar ons luisteren?
Heer, verhoor toch ook dit lied!
U bent Wonderlijk, de Raadsman.
U bent toch de Sterke GOD!
Brengt U dan Uw eigen vrede,
wees bewogen met ons lot!