Gebed

Bidden helpt! Dit mochten we zondagochtend horen van ds. Meijer. Dat geldt natuurlijk ook voor het gezamenlijk gebed. Daarom staat het gebedsteam na de dienst altijd voor u/jou klaar. Samen mogen we de dingen dan bij God brengen.
We weten en vertrouwen dat Hij hoort en het bij Hem in goede handen is. Maak hier vrijmoedig gebruik van en u/je wordt er zeker door bemoedigd. Alle leden van het team hebben ook de belofte van geheimhouding afgelegd, dus er wordt nooit doorverteld waarmee u gekomen bent. Alleen God heeft het gehoord.

Het gebedsteam