Gebed

Gebed is de hartslag van het geloof. Op de laatste avond die Jezus met zijn discipelen doorbracht (het Johannesevangelie vanaf hoofdstuk 13) doet Hij een dringend beroep op hen om te bidden. Zeven maal zegt Hij ‘Bid of vraag’. En dan in hoofdstuk 17 gaat Hij hen hardop voor in gebed. Na dat gebed gaan ze naar de hof Getsemané; daar krijgen ze opnieuw de opdracht om te bidden. Zo belangrijk vindt Jezus het dat we bidden. Aan het einde van iedere zondagse dienst staat een gebedsteam voor jou klaar, om samen met jou en voor jou te bidden. Wat een prachtige taak mogen zij hebben, om u/jou te ondersteunen met en in gebed. Neem de vrijmoedigheid om hier gebruik van te maken. En samen met hen voor God te staan met alles wat je bezig houdt.
Gebedsteam