Gebedsteam

In deze Adventstijd volgen we als gemeente het boek Openbaring. Voordat Johannes alle visioenen krijgt, worden hem de 7 brieven gedicteerd en krijgt hij eerst een blik in de hemel. In de hemel ziet hij een troon, 24 oudsten, 4 wezens (of levenden) en engelen. En allen aanbidden Hem die op de troon zit en het Lam. Maar ook de aarde is in dit beeld vertegenwoordigd. Want de oudsten en de 4 wezens werpen zich voor het Lam neer, ieder met een gouden schaal vol reukwerk, dat zijn de gebeden van de heiligen. Onze aanbidding doet er toe, heeft eeuwigheidswaarde. Daarom willen we als gebedsteam, samen met u, uw zorgen, noden, pijn, eenzaamheid en wat u ook maar bezighoudt bij Gods troon brengen. Met dankzegging en aanbidding. Alle zondagse diensten en eerste kerstdag staan we voor u klaar. Alleen bij de kerstnachtdienst, oud- en nieuwjaarsdag zijn we er niet.