Gebedsteam

Graag willen we het gebedsteam onder de aandacht brengen. Aan het einde van elke zondagse eredienst staat het gebedsteam voor u/jou klaar. We bidden met en voor je en brengen zo samen wat je bezighoudt bij God. Dat kunnen dingen zijn waar je tegen opziet, waar je mee zit, een gebed om wijsheid voor een beslissing of ziekte bijvoorbeeld. Maar ook het delen van dankbaarheid en vreugde. Het kan soms zo bemoedigend zijn om iemand anders jouw naam voor Gods aangezicht te horen noemen. Samen biddend voor Gods aangezicht staan, dat is gemeente zijn. In de Maranatha Kerk staan we bij de nooduitgang ter hoogte van de kleine zaal. In de Grote Kerk staan we vooraan rechts onder de galerij (vanaf het orgel gezien). Maak hier vrijmoedig gebruik van en ervaar de zegen van samen bidden.
Het gebedsteam