Gebedsteam is er voor u en jou, ook en vooral nu

Gebedsteam is er voor u, ook en vooral nu

Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. ( Romeinen 12:12 )
Als gebedsteam hebben we gezocht naar een mogelijkheid om voor u persoonlijke voorbede te kunnen blijven doen. Gebed om dingen die u persoonlijk bezighouden. Wanneer u daarvan gebruik wilt maken kan dat door een e-mail te sturen naar gebedsteam@hervormdsliedrecht.nl
We zullen binnen het gebedsteam de voorbeden verdelen en voor u/jou bidden.
Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel (Jak 1:6)