Gebedsteam is er voor u, ook en vooral nu

Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. Woorden uit Romeinen 12: 12.
Als gebedsteam hebben we gezocht naar een mogelijkheid om voor u persoonlijke voorbede te kunnen blijven doen. Gebed om dingen die u persoonlijk bezighouden. Wanneer u daarvan gebruik wilt maken kan dat door een e-mail te sturen naar arjanenmichelle@xs4all.nl. Wanneer u/jij in de onderwerpregel ‘voorbede’ typt,
dan zal de mail automatisch in een beveiligde map gezet worden. Zo willen we vertrouwelijk met de gebedspunten omgaan. We zullen binnen het gebedsteam
de voorbeden verdelen en voor u/jou bidden. Vraag vol vertrouwen, zonder enige
twijfel (Jakobus 1: 6).