Gebedsteam/Ministry

Het gebedsteam dat na afloop van de diensten in de Maranathakerk beschikbaar is heeft maandag 17 juni met elkaar teruggekeken op het afgelopen jaar. We zijn blij dat er regelmatig gebruik van gemaakt wordt. De ervaringen zijn positief en we zullen ook komend jaar beschikbaar zijn. We realiseren ons dat het voor gemeenteleden een drempel kan zijn om gebed te vragen. Er is de boze dan ook veel aan gelegen om mensen van gebed weg te houden. Daarom vragen we uw voorbede voor dit onderdeel van gemeente zijn. Dat we de vrijmoedigheid mogen hebben om voor ons te laten bidden en danken. Jong en oud. Het gebedsteam wil benadrukken dat we geen pastorale nazorg bieden. Mocht dit nodig zijn en iemand daar behoefte aan hebben, verwijzen we door naar de predikant, blokouderling of -diaken. Ook hebben alle leden van het gebedsteam de belofte van geheimhouding afgelegd. De Grote Kerk leent zich qua ruimte wat minder goed voor het ministrygebed. Daarom zijn we ook komende periode alleen beschikbaar na afloop van de diensten in de Maranathakerk. Mocht u vragen hebben over het gebedsteam/opzet van het ministrygebed, schroom dan niet ons (na de dienst) aan te spreken vooraan bij de kleine zaal (we zijn herkenbaar aan de badge die we dragen). Via de e-mail kan dat ook via jjdnttr@xs4all.nl.