Gebedsteam

Aan het einde van de diensten in de Maranathakerk staat een gebedsteam, 2 personen, klaar om met u/jou te bidden. Waarom, denk je misschien? Er is toch ook voorbede in de dienst? Dat klopt. Het gebedsteam wil dat zeker niet vervangen, maar slechts aanvullen. Het gebedsteam staat klaar om heel persoonlijk met je te bidden. Samen de dingen, die je bezighouden, bij God te brengen. Dingen die je moeilijk vindt, waar je tegen opziet, ziekte, verstoorde verhoudingen, zorgen, verslavingen, enz. maar ook dankbaarheid en vreugde. Samen de zorgen en de dankbaarheid voor God brengen.
Het kan soms zo bemoedigend zijn door anderen je naam voor God te horen noemen.
Het gaat dan ook om het gebed. U/jij die gebed vraagt, wordt gesteld in de aanwezigheid van God onze Vader. En God wordt gevraagd je te zegenen met Zijn genade en liefde,
Zijn nabijheid.
Het gaat dus om het samen verschijnen voor God de Vader. Niet om een nieuwe vorm
van pastoraat, je wordt dus ook niet achtervolgd met de zaken die besproken zijn.
Daarom is ook voor dit werk in het Zijn koninkrijk de belofte van geheimhouding afgelegd.