Gebruik beamers in de diensten van wijk 1 en 2

Enkele maanden geleden deden we een oproep voor medewerkers in het beamteam
om het gebruik van de beamers voor alle diensten mogelijk te maken. We zijn blij dat
aan deze oproep gehoor gegeven is en we kunnen melden dat er voldoende mede-
werkers zijn om vanaf de eerste diensten in december inderdaad alle diensten te ondersteunen met beamerpresentaties met alle liederen.
Over het algemeen zullen de liederen zonder noten worden weergegeven om de leesbaarheid te vergroten. Alleen als het om onbekende liederen gaat, waarbij de notenbalken nodig zijn om goed mee te kunnen zingen, worden deze wel geprojecteerd.

Presentatie ook beschikbaar voor de thuisluisteraar
Op veler verzoek en na de eerste testen is er vanaf nu ook de mogelijkheid de beamer presentatie van de kerkdienst online mee te lezen. Het linkje naar de presentatie verschijnt voor aanvang van de dienst op de beginpagina van www.hervormdsliedrecht.nl in het blokje ‘luisteren’. Door deze link aan te klikken, kan de presentatie worden gevolgd. Afhankelijk van het apparaat waarmee gekeken wordt, moet misschien nog op de regel ‘presentator volgen‘ worden geklikt. Dan is te zien wat in de kerk op dat moment gepresenteerd wordt. Nadeel is dat beeld en geluid apart gestart moeten worden en niet synchroon lopen, omdat hier door het gebruik van internet een kleine vertraging optreedt. Wel is het mogelijk om via de genoemde link de PowerPoint te downloaden, zodat met de pijltjes-toetsen kan worden genavigeerd. Op deze manier is het mogelijk te luisteren via radio of internet en meekijken via tablet, telefoon of pc. Voordeel hiervan is dat mensen
in de kerk – die slecht zicht hebben op de presentatie – op deze wijze ook met hun eigen telefoon kunnen meekijken.

Dank
Bij deze willen we de kerkrentmeesters hartelijk bedanken voor hun inzet en investeringen om dit alles mogelijk te maken. Het lijkt misschien ‘vanzelf’ te gaan, maar achter de kleine kastjes die opgehangen zijn zit heel veel denkwerk, overleg en uren inzet. Ook bedanken we het beamteam hierbij hartelijk voor de inzet in de afgelopen tijd. Het ontwerpen van de presentaties, inwerken en elke keer weer de presentatie maken en de computer bedienen is erg arbeidsintensief. Gelukkig maken vele handen licht werk, daarom toch nog maar een oproep om mee te komen doen, want al zijn er op dit moment voldoende deelnemers, er is wel steeds verloop. Opgeven kan bij Leonard Gort, lcgort@hetnet.nl

Kerkenraden wijk 1 en 2