Gedenken van de overledenen

Op 1 januari 2019 overleed Adriana den Breejen-Klop in de leeftijd van 91 jaar.
Tekst: ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’
1 Korintiërs 13: 13

Op 3 februari 2019 overleed Arie Bouwman in de leeftijd van 89 jaar.
Tekst: ‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij.’ Psalm 23: 4

Op 3 februari 2019 overleed Pieter Kazen in de leeftijd van 97 jaar.
Tekst: ‘Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God.’ Psalm 146: 5

Op 5 februari 2019 overleed Elizabeth Nieuwendorp-Schippers in de leeftijd van 86 jaar.
Tekst: ‘Ik ben ervan overtuigd dat niemand ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods die in Christus Jezus is.’ Romeinen 8: 38-39

Op 13 februari 2019 overleed Magcheltje Wijgerse-van Genderen in de leeftijd van 95 jaar.
Tekst: ‘De Heer is mijn Herder.’
Psalm 23: 1

Op 13 februari 2019 overleed Kornelia Slagter-Vons in de leeftijd van 86 jaar.
Tekst: ‘Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.’
2 Korintiërs 12: 9a

Op 24 februari 2019 overleed Teunis Kraaijeveld in de leeftijd van 94 jaar.
Tekst: ‘O, als ik niet had geloofd des HEREN goedheid te zullen zien in het land der levenden.’ Psalm 27: 13

Op 26 februari 2019 overleed Hendrikus Faas in de leeftijd van 77 jaar.
Tekst: ‘Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf die vertroosten mij.’ Psalm 23: 4

Op 26 maart 2019 overleed Pieter Mudde in de leeftijd van 71 jaar.
Tekst: ‘Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid.’ Romeinen 11: 36

Op 26 april 2019 overleed Ilana Zegelaar in de leeftijd van nog geen 2 weken.
Tekst: ‘Maak je geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.’ Mattheus 6: 34

Op 14 juni 2019 overleed Janna Bochanen-van Leeuwen in de leeftijd van 87 jaar.
Tekst: ‘Dag aan dag draagt Hij ons. Die God is ons heil.’
Psalm 68: 20b

Op 23 juni 2019 overleed Jacob Cornelis Kraaijeveld in de leeftijd van 63 jaar.
Tekst: ‘In het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en majesteit aanschouwd. Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof.’ Psalm 63: 3-4

Op 30 juni 2019 overleed Maria Stuij in de leeftijd van 47 jaar.
Tekst: ‘Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!’
Jesaja 43: 1

Op 25 augustus 2019 overleed Annie Huisman-Timmers in de leeftijd van 90 jaar.
Tekst: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Johannes 3: 16

Op 26 augustus 2019 overleed Hendrik van Houwelingen in de leeftijd van 83 jaar.
Tekst: ‘Maar hij sprak hen meteen aan en zei: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’‘ Marcus 6: 50

Op 1 september 2019 overleed Dingena Albertina Grootenboer-Flach in de leeftijd van 77 jaar.
Tekst: ‘Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!’ Jesaja 43: 1b

Op 30 september 2019 overleed Corry de Raad-van Heteren in de leeftijd van 86 jaar.
Tekst: ‘Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden.’ Jesaja 40: 31

Op 2 oktober 2019 overleed Janna van Campen-Baas in de leeftijd van 85 jaar.
Tekst: ‘Zij zoekt zichzelf niet.’
1 Korintiërs 13: 5b

Op 3 oktober 2019 overleed Alberta Slagboom-Mulder in de leeftijd van 84 jaar.
Tekst: ‘HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.’ Psalm 139: 1

Op 7 oktober 2019 overleed Bastiaan Bot in de leeftijd van 87 jaar.
Tekst: ‘HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.’
Psalm 8: 2

Op 26 oktober 2019 overleed Cornelis Antonie Hotting in de leeftijd van 66 jaar.
Tekst: ‘Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht.’
Jesaja 9: 1

Op 5 november 2019 overleed Cornelia Lavooij-Muilwijk in de leeftijd van 80 jaar.
Tekst: ‘Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.’
1 Korintiërs 13: 13

En wij gedenken hen die ons, kortere of langere tijd geleden, voorgingen:
‘Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer.’
Romeinen 14: 7-8