Gedenken van de overledenen

Op 10 december 2019 overleed Jan Hendrik Visscher in de leeftijd van 61 jaar.
‘De HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.’
(Psalm 121: 8).

Op 16 december 2019 overleed Alida Bastiana van Heteren-de Jong in de leeftijd van 89 jaar.
‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.’ (Psalm 23: 4).

Op 17 december 2019 overleed Aagje Annigje Adriana Hoeijenbos-Huisman in de leeftijd van 80 jaar.
‘Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.’
(Johannes 10: 11).

Op 20 december 2019 overleed Elizabeth Boer-van Valen in de leeftijd van 88 jaar.
‘Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.’ (Psalm 23: 4).

Op 4 januari 2020 overleed Maria van Schaik-Korporaal in de leeftijd van 87 jaar.
‘Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen.’ (Psalm 62: 6).

Op 15 januari 2020 overleed Jenneke van Dodewaard-van Soelen in de leeftijd van 75 jaar.
‘Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer… Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput… Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht…’ (Jesaja 40).

Op 16 januari 2020 overleed Johanna Hendrika Drinkwaard-Schliker in de leeftijd van 67 jaar.
‘Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.’
(1 Korintiërs 13: 13).

Op 16 januari 2020 overleed Maria van ‘t Hoog-de Jong in de leeftijd van 72 jaar.
‘Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.’ (Johannes 10: 11).

Op 16 februari 2020 overleed Arie van Tilborg in de leeftijd van 89 jaar.
‘De liefde is geduldig, vriendelijk, nooit afgunstig noch jaloers, schept niet op, is niet trots of hoogmoedig, niet zelfzuchtig, ruw of haatdragend.’ (1 Korintiërs 13: 4-5).

Op 17 februari 2020 overleed Hendrikus Vervelde in de leeftijd van 89 jaar.
‘In het huis van mijn Vader zijn veel woningen; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?’ (Johannes 14: 1-6).

Op 15 maart 2020 overleed Cornelia Maria Bertha Verloop-van den Heuvel in de leeftijd van 68 jaar.
‘U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste.’ (Psalm 91: 9).

Op 25 maart 2020 overleed Anna Cornelia Slotboom-Prins in de leeftijd van 93 jaar.
‘In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben), want Ik ga heen om u plaats te bereiden.’ (Johannes 14: 2).

Op 26 maart 2020 overleed Johannis Adrianus van der Waal in de leeftijd van 83 jaar.
‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen?’ (Psalm 121: 1).

Op 28 maart 2020 overleed Leendert van den Herik in de leeftijd van 83 jaar.
‘Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.’ (Psalm 23: 6).

Op 25 april 2020 overleed Janna de Zeeuw-Kooij in de leeftijd van 96 jaar.
‘Weest in geen ding bezorgd.’
(Filippenzen 4: 6a).

Op 3 mei 2020 overleed Helena Hoogeveen-de Ruiter in de leeftijd van 95 jaar.
‘De Heer is mijn herder.’
(Psalm 23: 1).

Op 9 mei 2020 overleed Lambertus Borsje in de leeftijd van 86 jaar.
‘Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.’
(Psalm 90: 12).

Op 9 mei 2020 overleed Johanna den Butter in de leeftijd van 43 jaar.
‘De HEERE is mijn Sterkte en Kracht.’
(2 Samuël 22: 33a).

Op 27 mei 2020 overleed Elisabeth Cornelia Buizert-de Jager in de leeftijd van 89 jaar.
‘De Heer is mijn herder.’
(Psalm 23).

Op 1 juni 2020 overleed Anne Jacobus Baars in de leeftijd van 78 jaar.
‘Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God vóór ons is wie kan dan tegen ons zijn?’ (Romeinen 8: 31).

Op 20 juni 2020 overleed Barbara Christina Maria Boer-Langerak in de leeftijd van 76 jaar.
‘De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.’
(Psalm 121: 8).

Op 5 juli 2020 overleed Aaltje Vermeulen-de Jong in de leeftijd van 80 jaar.
‘In het huis van mijn Vader zijn veel woningen; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?’
(Johannes 14: 2).

Op 9 juli 2020 overleed Klaas Geerit de Waard in de leeftijd van 84 jaar.
‘De HERE is uw Bewaarder. De HERE is uw schaduw aan uw rechterhand.’
(Psalm 121: 5).

Op 21 juli 2020 overleed Leendert Bons in de leeftijd van 87 jaar.
‘In het huis van mijn Vader zijn veel woningen… Ik zie een poort wijd open staan.’ (Johannes 14: 2a).

Op 23 juli 2020 overleed Marius Scholten in de leeftijd van 72 jaar.
‘De HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.’
(Psalm 121: 8).

Op 10 augustus 2020 overleed Adriana Cornelia Mes-Wensveen in de leeftijd van 92 jaar.
‘In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want U Heer, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.’
(Psalm 4: 9).

Op 15 augustus 2020 overleed Cornelis Boxman in de leeftijd van 84 jaar.
‘Wees niet ongerust, in het huis van mijn Vader zijn vele woningen.’
(Johannes 14: 1-2).

Op 1 september 2020 overleed Gerrit Huijzer in de leeftijd van 90 jaar.
‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?’
(Psalm 121: 1).

Op 19 september 2020 overleed Marigje Cornelia Bouwman-Verheul in de leeftijd van 88 jaar.
‘Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis…’
(Psalm 84).

Op 2 oktober 2020 overleed Jacoba van Trooijen-Boer in de leeftijd van 91 jaar.
‘Ik ben met u, alle dagen van uw leven.’
(Matteüs 28: 20).

Op 13 oktober 2020 overleed Paul Noomen in de leeftijd van 85 jaar.
‘De Heer is mijn herder. Laat de Heer uw vreugde blijven… Wees altijd verheugd.’
(Psalm 23 en Filippenzen 4: 4).

Op 23 oktober 2020 overleed Maria Martina van de Graaf-Beenhakker in de leeftijd van 84 jaar.
‘Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie Hem vrezen.’ (Psalm 103: 13).

Op 5 november 2020 overleed Arie Maarten Heijkoop in de leeftijd van 94 jaar.
‘Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel Hij van ons houdt. En niets kan dat veranderen: geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven: God houdt van ons!’
(Romeinen 8: 38-39).

En wij gedenken hen die ons, kortere of langere tijd geleden, voorgingen: ‘Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer.’ (Romeinen 14: 7-8).