Gedenken van de overledenen

Op 8 december 2020 overleed Pieter Roodenburg in de leeftijd van 90 jaar.
Tekst: ‘Ik heb Jezus Gezien.’ Handelingen 7 en 9

Op 15 december 2020 overleed Hilletje van Roosendaal-van der Poel in de leeftijd van 98 jaar.
Tekst: ‘De Heer is mijn herder.’ Psalm 23: 1

Op 17 december 2020 overleed Machelina Cornelia Huijzer-Adriaanse in de leeftijd van 91 jaar.
Tekst: ‘Heer, U doorgrondt en kent mij.’ Psalm 139: 1

Op 18 december 2020 overleed Johanna Jacoba van de Wijngaart-Verweij in de leeftijd van 86 jaar.
Tekst: ‘Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.’ Psalm 68: 20

Op 24 december 2020 overleed Neeltje den Hartog in de leeftijd van 86 jaar.
Tekst: ‘De Heer is mijn herder.’ Psalm 23: 1

Op 25 december 2020 overleed Harry van de Wijngaart in de leeftijd van 91 jaar.
Tekst: ‘Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.’ Psalm 68: 20

Op 27 december 2020 overleed Johan Wilhelm Bronwasser in de leeftijd van 87 jaar.
Tekst: ‘En bovenal, kleed u in de liefde.’ Kolossenzen 3: 14a

Op 29 december 2020 overleed Dirk Postema in de leeftijd van 82 jaar.
Tekst: ‘Want voor mij is leven Christus en sterven winst.’ Filippenzen 1: 21

Op 31 december 2020 overleed Elizabeth Maria de Zeeuw in de leeftijd van 62 jaar.
Tekst: ‘Geloof, hoop en liefde.’ 1 Korintiërs 13: 13

Op 31 december 2020 overleed Johannes de Jager in de leeftijd van 83 jaar.
Tekst: ‘In het huis van mijn Vader zijn vele woningen.’ Johannes 14: 2

Op 4 januari 2021 overleed Hijmen Stronkhorst in de leeftijd van 78 jaar.
Tekst: ‘Wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.’ Romeinen 10: 11

Op 11 januari 2021 overleed Pieter Kraaijeveld in de leeftijd van 96 jaar.
Tekst: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.’ Johannes 3: 16

Op 23 februari 2021 overleed Arie de Koning in de leeftijd van 87 jaar.
Tekst: ‘Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ Johannes 20: 29

Op 29 maart 2021 overleed Johanna Kamsteeg-Bakker in de leeftijd van 88 jaar.
Tekst: ‘Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.’ Johannes 10: 11

Op 2 april 2021 overleed Willem van ‘t Veer in de leeftijd van 84 jaar.
Tekst: ‘Zelfs de mus vindt een huis …’ Psalm 84: 4

Op 21 april 2021 overleed Pieter Boelen in de leeftijd van 88 jaar.
Tekst: ‘Wat God doet is welgedaan.’ Romeinen 8: 12-18

Op 22 mei 2021 overleed Jan Jacobus Hendrikus van der Sluijs in de leeftijd van 84 jaar.
Tekst: ‘In het huis van mijn Vader zijn veel kamers.’ Johannes 14: 2

Op 26 mei 2021 overleed Dina Catharina Veldhuis-Lezer in de leeftijd van 95 jaar.
Tekst: ‘Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.’’ Psalm 91: 1 en 2

Op 27 mei 2021 overleed Maria Elizabeth Beuzekom-de Groot in de leeftijd van 78 jaar.
Tekst: ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste is de liefde.’ 1 Korintiërs 13: 13

Op 9 juni 2021 overleed Marijke Smouter-Versluis in de leeftijd van 72 jaar.
Tekst: ‘Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp.’ Marcus 9: 24

Op 25 juli 2021 overleed Willem Cornelis van den Herik in de leeftijd van 93 jaar.
Tekst: ‘Dien elkaar in liefde.’ Galaten 5: 13c

Op 14 augustus 2021 overleed Arie Drinkwaard in de leeftijd van 80 jaar.
Tekst: ‘Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,’ Romeinen 8: 35a, 38, 39

Op 5 september 2021 overleed Hendrica van Teeffelen-van der Gaag in de leeftijd van 85 jaar.
Tekst: ‘Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! ‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,’ zo zegt de Schrift.’‘ Johannes 7: 37, 38

Op 12 september 2021 overleed Adriana Pieternella Bakker-de Keizer in de leeftijd van 96 jaar.
Tekst: ‘Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.’ Psalm 121: 2

Op 20 september 2021 overleed Maria Johanna Schippers-Hooijkaas in de leeftijd van 85 jaar.
Tekst: ‘Ik ben de goede herder.’ Johannes 10: 11

Op 25 september 2021 overleed Annigje Bot-de Koning in de leeftijd van 88 jaar.
Tekst: ‘Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.’ 2 Korintiërs 5: 1

Op 10 oktober 2021 overleed Bartinus Spiegelaar in de leeftijd van 93 jaar.
Tekst: ‘Laat u met God verzoenen.’ 2 Korintiërs 5: 20

Op 27 oktober 2021 overleed Dirk Jilles van Mourik in de leeftijd van 97 jaar.
Tekst: ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’ 1 Korintiërs 13: 13

Op 11 november 2021 overleed Cornelia Smit-de Koning in de leeftijd van 84 jaar.
Tekst: ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’ 1 Korintiërs 13: 13

Op 14 november 2021 overleed Jacob Boer in de leeftijd van 86 jaar.
Tekst: ’In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben –’ Johannes 14: 2

En wij gedenken hen die ons, kortere of langere tijd geleden, voorgingen:
‘Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer.’
Romeinen 14: 7, 8