Gedicht

Het wordt Pinksteren. De Heilige Geest, de Trooster, verschijnt als een wind in de discipelkring. Onlangs kwam ds. J. Riemersma opnieuw een oud lied onder ogen, waarmee hij ooit, in zijn jonge jaren, kennismaakte. Het heeft een mooie Noorse melodie.
Ter bemoediging laat ik het hier volgen:

Ik voel de winden Gods vandaag:
vandaag hijs ik het zeil.
Gehavend is ’t zwaar van schuim,
maar ‘k hijs en hoop op heil!
Want Christus zelf, als stille gast
reist in mijn scheepje mee.
Op Zijn bevel durf ‘k uit te gaan
op wilde, hoge zee!

De tranen die ik heb geweend,
zijn door Gods wind gedroogd.
Ik denk niet meer aan wat voorheen vergeefs ik heb gepoogd.
Maar met vernieuwde levensmoed neem ik een vast besluit:
Ik voel de winden Gods vandaag
en zeil de haven uit!

O, laat mij nooit vergeten, Heer,
hoe Gij uw liefde toont.
Doe mij bedenken, hoe U wreed
met doornen werd gekroond.
En, wijze Loods, als ik het waag
en weer de zeilen hijs,
Nu ‘k voel de winden Gods vandaag.
Leid Gij mij op mijn reis!