Gedicht van Ronald Lammers

‘Ik geef je Mijn Geest’
Afgelopen zondagavond klonk in de dienst een gedicht van Ronald Lammers.
Mooi om het hier verwoorde nog eens tot je door te laten dringen.

Ik geef je Mijn vrede.
Ik reik jou Mijn hand.
Ik geef je Mijn sterkte.
Door Mij houd je stand.
Ik geef je genade,
een teken van trouw.
Ik ben als een Vader.
Ik ben er voor jou.

Ik geef je Mijn blijdschap.
Ik geef je Mijn kracht.
Ik geef je Mijn uitzicht,
het licht in de nacht.
Ik geef je Mijn warmte,
een vuur in de kou.
Ik geef je Mijn liefde.
Ik ben er voor jou.

Ik geef je Mijn toekomst.
Ik geef je Mijn troost.
Want Ik zal beschermen
wat zwak is en broos.
Ik geef je Mijn stilte
die nimmer benauwt.
In Mij mag je rusten.
Ik ben er voor jou.

Ik geef je Mijn vriendschap,
een arm om je heen.
Ik geef je Mijn Woord.
Je bent nooit meer alleen.
Ik geef je Mijn leven,
omdat Ik van je hou.
Ik geef je Mijn Geest,
want Ik ben er voor jou.

Al je vragen en zorgen
vinden rust in Mij.
Dus wees maar geborgen,
Ik sta aan je zij.
‘k Heb alles gegeven,
wat jij niet verdient.
Ik wil in jou leven,
want Ik ben jouw Vriend.