Gedicht voor de Avondmaalszondag

De tafel met het wit damast
staat weer gereed, wij zijn te gast
bij onze Heer, Hij nodigt velen
om heerlijk in zijn dood te delen.
Kom, proef het leven en geniet,
nu elk die op zijn zonden ziet
opstaat tot Christus, neemt en eet.
Wijd is zijn hand, wit is zijn kleed.
O Here, vol barmhartigheid,
Gij weet waaraan dit leven lijdt:
door kwaad misvormd, door leed geschonden.
Maar Gij giet wijn in onze wonden
als liefde, zuiverend en goed.
Zo reinigt ons uw hartenbloed.
Wie door uw dood is aangeraakt
mag proeven hoe ontferming smaakt.

O Zoon van God, Heer van het feest,
uw brood voedt op, uw dood geneest
waar zondepijn het hart beschadigt.
Zo hebt Gij duizenden verzadigd.
Vergeving deelt Gij uit als brood,
al is een schuld ook nog zo groot.
de vreugde zal volkomen zijn;
wij loven U bij brood en wijn.

Ria Borkent

Een hartelijke groet, ook namens Sandra en de kinderen, ds. Michiel Vastenhout