Gelezen

Er wordt deze week uiteraard veel stilgestaan bij de klimaattop in Glasgow. Het Nederlands Dagblad hield een interessante enquête onder haar lezers. Daaruit kwam naar voren dat voor de meeste christenen de zorg voor de schepping een wezenlijk onderdeel uitmaakt van hun geloof. Daarbij kan de kerk inspireren. Al hoeft een dominee niet voor te schrijven tot welke concrete actie dat zou moeten leiden. Boeiende uitkomsten! Wat mij betreft de moeite waard om met elkaar over verder te denken.
In het kader van het inspireren een citaat uit diezelfde krant, van vorige week vrijdag. Daarin schrijft Rick Timmermans: ‘De klimaatcrisis nodigt uit tot bekering, net zoals Jezus ons daartoe uitnodigde. Het is een kans om het evangelie concreet vorm te geven. Een geschenk om niet zomaar te laten liggen. Iets doen – of iets laten – voor het klimaat is dan ook geen reden om te somberen. Integendeel, het is een mogelijkheid om lief te hebben. Kan biddend op zoek gaan een eerste stap zijn uit de klimaatcrisis? Voor christenen zou dit weleens een noodzakelijk startpunt kunnen zijn. Het openen van ons hart voor de toekomst met de wil het kwetsbare uit liefde te beschermen. Een laven aan de goddelijke oorsprong. En dan die liefde naar buiten laten komen in concrete keuzes. Doen wat de Geest influistert.’