Gelezen

Maandagavond 26 september rondden we op de Leeskring Tom Wright onze lezing van het boek Zeven wegwijzers af. Een boek over hoofdlijnen in het evangelie van Johannes. Graag deel ik een citaat, dat ook (denk ik) prachtig aansluit bij de recente prekenserie over het volgen van Jezus. ‘Gerechtigheid, liefde, spiritualiteit, schoonheid, vrijheid, waarheid en macht, ze hoeven niet zo ongrijpbaar te blijven als ze soms lijken. Door de kracht van de Geest van Jezus de Messias, gekruisigd en weer opgestaan uit de dood, kunnen het echte wegwijzers worden, herstelde wegwijzers, missionaire markeringspunten. Zodat ze door Gods genade steeds duidelijker gaan wijzen naar het kruis van Jezus, en naar zijn opstanding als het startpunt én een hoopvol teken van de nieuwe schepping. Dat ‘getuigenis’ is Johannes’ manier om één van de meest wezenlijke taken van de kerk ten uitvoer te brengen: de wereld laten zien, in woorden en daden, dat de gebeurtenissen rond Jezus de wereld zoals wij die kennen betekenis geven.’

Een hartelijke groet, ds. Michiel Vastenhout