Geloven en de kerk (2)

Verder lezend in het boek van Rachel Held Evans Hart, hoofd, ziel, stuitte ik op nog een paar prachtige zinnen over geloven en de kerk. Niet van Rachel zelf, maar van de Latijns-Amerikaanse theoloog Justo L. González:
‘Geloven betekent dat ik me geboren weet in een familie’. Zoals González schrijft: ‘Ik verklaar dat ik onderdeel ben van een ontelbare menigte die de eeuwen overspant en haar identiteit vond in hetzelfde evangelie en in dezelfde gemeenschap van gelovigen waar ik nu ook bij hoor – een menigte met daarin martelaren, heiligen, zendingen en grote theologen, maar vooral een menigte waarin we uiteindelijk allemaal niets meer zijn dan
verloste zondaren, net als ik.’

Een hartelijke groet, ds. Michiel Vastenhout