Geloven en de kerk (4)

Misschien is het een kwestie van ‘als je er op let, dan zie je het ook’, maar ook recent viel mijn oog weer op twee artikelen waarin het ging over ‘geloven en de kerk’. Ik deel een tweetal citaten uit het Nederlands Dagblad die tot nadenken stemmen. Allereerst uit een interview met filosoof Sander Griffioen, op 25 januari. Hem wordt gevraagd: ‘Heb je dan als mens uiteindelijk het christelijk geloof niet nodig om te zien waar het op aan komt?’ Zijn antwoord: ‘Dat zou ik zo niet zeggen, maar zonder het geloof ligt wel altijd het gevaar op de loer dat je het goede in een surrogaat zoekt. Als je het geloof niet onderhoudt is dat trouwens ook het geval. Geloof heeft onderhoud nodig, wil het de dragende grond van je bestaan zijn. Daarom verbaas ik me altijd over mensen die denken dat ze zonder kerk ook wel kunnen geloven. Ik spreek je over tien jaar wel, denk ik dan altijd. Geloof is namelijk ook een vorm van historisch kapitaal, dat je over moet dragen. Doe je dat niet, verlies je het. Ik moet hierbij altijd denken aan wat een neefje zei toen we bij een boer uit de omgeving melk gingen halen. We hadden de koeien gezien en toen zei hij: en nu de tijgers. Dat terwijl zijn oma op een boerderij is opgegroeid, moet je nagaan hoe snel het dus kan gaan.’
En op 26 januari schreef de Zwijndrechtse predikant Wim van der Schee het volgende:
‘Het is mij best als de staf gebroken wordt over de doorsnee kerkdienst, zeker in de protestantse opzet. Maar het lijkt me tijd eens te kijken naar wat er dan inhoudelijk speelt. Dat raakt aan veel meer dan de vraag of het mij aanspreekt, of iets meegeeft. Het raakt de vraag naar de inhoud van het christelijk geloof zelf. Wie denkt op zichzelf gelovig te kunnen zijn, neemt afscheid van het christendom. Dat mag. Misschien word je er zelfs gelukkiger van. Elke vorm van oordeel daarover laat ik graag aan de Heer zelf. Maar als Hij zijn leven geeft voor ons, dan wil ik Hem daarvoor danken, samen met de anderen, hoe saai, irritant of ongeïnteresseerd wij verder ook zijn. Eerst is er Jezus’ gave, dan is er de kerkdienst, dan zijn er de gelovigen.’

Een hartelijke groet,
ds. Michiel Vastenhout