Gemeenteavond 16 februari

Hierbij nog een herinnering aan de oproep van vorige week voor de inventarisatie voor het communicatieplan. Het gaat hierbij vooral om gemeenteleden die zelf regelmatig naar de gemeente toe communiceren. Bijvoorbeeld ambtsdragers, (club)leiding, evangelisatiemedewerkers, werkgroepen, commissies, enzovoort.
Meedenken kan op twee manieren:
1. Via mail (scribaatak@hervormdsliedrecht.nl)
Geef dan duidelijk aan:
a. Doelgroep;
b. Welke onderwerpen voor die doelgroep;
c. Waarom deze onderwerpen belangrijk zijn.
2. Tijdens een bijeenkomst waarbij we samen bovenstaande inventarisatie proberen te maken.
Als je naar deze avond wilt komen is het handig als je je vooraf aanmeldt via scribaatak@hervormdsliedrecht.nl) zodat daar met de organisatie rekening mee gehouden kan worden.
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 16 februari om 19.30 uur in de grote zaal van de Maranatha Kerk en duurt tot ongeveer 21.00 uur.
We gaan dus nog niet nadenken over de vorm (Website, Kerk-app, Kerkblad enz.), dat komt later.
Als je de opzet van de aanpak eerst wilt lezen, kun je deze opvragen via eerder genoemd mailadres.
We hopen op een grote respons, want communicatie is voor ons allemaal belangrijk.
Namens de Algemene Kerkenraad,
Pieter Vlot (scriba)