Gemeenteavond

De Algemene Kerkenraad nodigt u uit voor het bijwonen van een gemeenteavond op D.V. maandag 17 september om 20.00 uur in de Maranathakerk. Vanaf 19.30 uur bent u welkom. Tijdens deze avond worden plannen gepresenteerd over de vervanging van het huidige Dienstgebouw bij de Grote Kerk door een multifunctioneel gemeentelijk centrum. Al gedurende vele jaren is er de roep om een meer eigentijds onderkomen voor alle vormen van gemeentewerk. Ook is de wens geuit om dit zo veel mogelijk onder één dak te laten plaatsvinden. In de loop der tijd zijn ook de Handpalm en het CJMV-gebouw onder beheer van de kerk gekomen. Alle drie genoemde gebouwen zijn gedateerd en toe aan renovatie. Daarmee zijn hoge kosten gemoeid en na een dergelijke ingreep blijven het oude gebouwen, die zeer regelmatig onderhoud nodig hebben. Bovendien voldoen deze gebouwen niet aan de huidige eisen van duurzaamheid. Het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad hebben besloten tot een meer ingrijpende aanpak. ​Over de plannen en wat er aan vooraf ging, willen we u graag informeren. Hierbij krijgt u de gelegenheid vragen te stellen en uw mening kenbaar te maken. U bent allen van harte welkom.