Gemeenteavond met als onderwerp “Christen zijn in deze tijd”

De Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente organiseert op D.V. donderdag 15 april 2021 van 20.00-21.30 uur, in de Maranathakerk een online gemeenteavond. De bijeenkomst is te beluisteren via de kabelradio op frequentie 107 MHz en live te volgen via de website.

Het thema is “Christen zijn in deze tijd”.
Christen zijn in deze tijd is vanuit de missionaire opdracht van onze gemeente, een centraal thema tijdens de gemeenteavonden.
Mevrouw Els van Dijk, directeur van de Evangelische Hogeschool te Amersfoort houdt over genoemd missionair onderwerp een referaat, met als hoofdvraag wat zou Jezus’ analyse zijn van de tijd waarin wij nu leven.

Samengevat signaleert zij drie lijnen.

  1. Er is sprake van een complexe tijd met veel verwarring en angst, onder andere door de geestelijke en psychische gevolgen van corona. Veel mensen leven vanuit een sociale en geestelijke armoede.
  2. Wij leven in een tijd waarin de sociale media veel tijd en aandacht vragen. We zetten ons zelf via Facebook, Instagram en andere programma’s in de etalage. Dat kan er toe leiden dat we in twee werelden leven ( een digitale en een analoge) met intermenselijke armoede tot gevolg.
  3. Er is een zoektocht van mensen naar zingeving. Mensen komen niet meer toe aan de waarom of waartoe vragen.Wat is daarom de uitdaging die voor ons ligt, wat is het antwoord van Gods bedoeling met deze wereld? Hebben we een reactie op de geestelijke en sociale nood die we om ons heen zien? En wat is dan de inhoud daarvan?

Het zou geweldig zijn als u van de gelegenheid gebruik maakt om vragen te stellen of opmerkingen te maken. Deze kunt u vooraf schriftelijk of online indienen bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, Dick van ‘t Hoff, Adriaan Volkersingel 23, 3361HB te Sliedrecht of via email: scribaatak@hervormdsliedrecht.nl. Hierop zal tijdens de bijeenkomst zoveel als mogelijk worden ingegaan.

Wij hopen op een gezegende en inspirerende gemeenteavond.