Gemeenteavond op D.V. 14 april 2020

Enige tijd geleden heeft een aankondiging plaatsgevonden in het Kerkblad over een gemeenteavond op 14 april 2020, met als thema Orgaandonatie.

De aanleiding voor dit onderwerp is dat op 1 juli 2020 de wet verandert die orgaandonatie regelt. Wat gebeurt er bij orgaandonatie? Om welke organen gaat het, hoe is de procedure en wat betekent het als je een codicil invult? Of als je dat juist niet doet? Het gaat deze avond hoofdzakelijk over donatie na overlijden. Hoe stelt men dan de dood vast, wat is hersendood? Geeft de Bijbel ons voor deze dilemma’s handvatten?

Het thema zou worden ingeleid door Paul Lieverse. Lieverse was tot voor kort werkzaam als anesthesist in de Daniël den Hoed Kliniek in Rotterdam. Hij geeft regelmatig lezingen over medisch-ethische onderwerpen. Bestuurlijk werk doet hij binnen CMF Nederland (vereniging van christelijke artsen en geneeskunde studenten).

Bij de voorbereiding van de gemeenteavond was er nog geen sprake van het Coronavirus. Iedereen heeft daar nu echter mee te maken en de verwachtingen zijn dat de maatregelen die getroffen zijn nog lange tijd aan zullen houden. In dat licht bezien kan de vraag worden gesteld of de behandeling van het onderwerp Orgaandonatie nu nodig is. Wij zijn van mening dat het niet noodzakelijk, maar wel zinvol en belangrijk is om u over het onderwerp Orgaandonatie te informeren en vragen die er bij u leven waar mogelijk te beantwoorden.

Om die reden hebben wij besloten om de gemeenteavond zonder publiek plaats te laten vinden in de Maranathakerk op dezelfde wijze zoals nu de erediensten te beluisteren en live te volgen zijn. Dus ook hier maximaal vijf personen, inclusief de spreker.

Doordat er geen publiek aanwezig is kan er helaas geen dialoog plaatsvinden. Daarom menen wij er goed aan te doen u in de gelegenheid te stellen om vragen die u aan de spreker over dit onderwerp zou willen stellen, schriftelijk bij ons in te dienen. De heer Paul Lieverse is bereid in zijn presentatie op deze vragen in te gaan.

Uw vragen kunt u per mail indienen bij de scriba van de Algemene Kerkenraad  scribaatak@hervormd sliedrecht.nl  tot uiterlijk 11 april  2020.