Gemeenteavond over liturgie: een terugblik

We mogen terugzien op een mooie gemeente-avond: hoge opkomst, goede sfeer, ontmoeting en geloofsgesprek.
Hartelijk dank voor ieders bijdrage. Vóór de indrukwekkende persoonlijke woorden over een heel aansprekend lied, hield ik een inleiding over liturgie. Deze zal zijn ‘Tot Gods eer’. Dit is precies de titel van het boekje dat professor Marcel Barnard op verzoek van de Generale Synode van onze kerk geschreven heeft. Het was boeiend om in de meeleesgroep bij de voorbereiding van dit boekje te participeren. Op de gemeenteavond heb ik negen punten aangestipt die met liturgie te maken hebben.
Misschien goed om ze nog eens op ons te laten inwerken:
– Geroepen door haar Heer komt de gemeente samen
– De eredienst is een levende ontmoeting tussen God en de gemeente
– God de Vader werkt in de liturgie: Hij spreekt zijn Woord
– Jezus Christus werkt in de liturgie: Hij verbindt zich met ons
– De Heilige Geest werkt in de liturgie: Hij roept in de gemeente haar beweeglijk antwoord op
– Liturgie schept ruimte waarin de ontmoeting tussen de drie-ene God en de gemeente kan plaatsvinden
– Muziek, taalhandeling en inrichting van de liturgie zijn opbouwend en samenbindend voor de gemeenschap
– In liturgische taal klinkt de eer en heerlijkheid van God door maar ook is er vertolking van pijn, onrust, verdriet en verbittering
– Liturgie zet mensen in beweging om de nood van de wereld te lenigen