Gemeenteavond woensdag 11 maart a.s.

Na afloop van de Biddagdienst zal er een gemeenteavond worden gehouden. Eerst zal er met elkaar worden teruggekeken op de dienst. Daarna vindt de zes-jaarlijkse stemming plaats over de procedure waarmee wij ambtsdragers benoemen. Ook zal er uitleg worden gegeven over het beroepingswerk i.v.m. de aankomende predikantsvacature van wijk 2.
We hopen de avond rond 22.00 uur af te sluiten.
Er zal geen repetitie gehouden worden van het Hervormd Kerkkoor.