Gemeentedag 2018 wijken 1 en 2

Het is nog ver weg, maar ook dit jaar wordt natuurlijk weer een Gemeentedag van wijk 1 en 2 georganiseerd en wel op zaterdag 1 september 2018.
Omdat deze datum snel na de zomervakantie valt, willen we u en jou nu al informeren over deze dag. Door de organisatie wordt druk nagedacht over de activiteiten die georganiseerd kunnen worden. Wat nu al bekend is, is dat er wederom ruimte zal zijn voor kinderactiviteiten.
Zoals elk jaar zullen daarnaast ook de pannenkoeken, boekenverkoop en de alom bekende barbecue niet ontbreken. We proberen een programma te organiseren dat leuk en gezellig is voor jong en oud en hopen dan ook dat u en jij op 1 september naar het IJsbaanterrein komt om de Gemeentedag tot een succes te maken! Voor deze dag zijn we natuurlijk weer op zoek naar vrijwilligers.
Vind(t) u/jij het leuk om te komen helpen? Aanmelden kan nu al via gemeenteweekendwijk1en2@gmail.com.
De komende maanden volgt meer informatie o.a. via het Kerkblad en de beamer.

Groeten van de Gemeentedagcommissie