Generale Synode

Volgende week vrijdag is er een informele samenkomst van de Generale Synode. Gesproken zal worden over onze eigen Protestantse Theologische Universiteit. In de toekomst zal deze nog maar op één plaats gevestigd zijn, Utrecht. De locaties Amsterdam en Groningen worden gesloten. In deze bijeenkomst blikken we terug op het proces dat tot dit besluit geleid heeft en denken we na over het benoemingsbeleid van hoogleraren en universitair docenten. Uiteraard is onze grootste zorg hoe we de toeneming van het aantal predikantsvacatures kunnen stoppen. Hiervoor is voor alles nodig dat het aantal theologiestudenten gaat toenemen. Laat dit een gebedszaak zijn! Laten we om ons heen kijken of we jongeren zouden kunnen stimuleren. Of misschien is er wel een oudere met een late roeping?

Een vriendelijke groet,
ds. G.J. Mink