Generale synode overwegend positief over idee kerkcampus

De generale synode aanvaardt de notitie ‘Kerkcampus’ als mogelijkheid voor het huisvestingsbeleid van de (landelijke) kerk.

Directeur Jurjen de Groot schetst in zijn presentatie het beeld van een bijenkorf waar bijen in en uit vliegen en elkaar en de wereld om zich heen inspireren. Lachend: ‘Het enige wat aan deze vergelijking niet klopt, is dat ik hoop dat de honing die in de bijenkorf gemaakt wordt ook weer naar buiten wordt gebracht.’

Synodeleden reageren overwegend positief op het idee van een mogelijke kerkcampus. ‘Bundelen van de krachten is altijd een goed idee’, aldus ouderling A. M. Stolk (classis Delta). ‘Als je die moed hebt, wordt één plus één altijd meer dan twee, is mijn ervaring.’

Ook ds. T. Huisman (classis Groningen-Drenthe) is positief. ‘Ik ben geraakt door de visie en bevlogenheid van directeur Jurjen de Groot.’ Wel vraagt hij zich af hoe voorkomen wordt dat die kerkcampus een bubbel wordt van christelijke organisaties. ‘Een soort nieuw Jeruzalem. Een nieuw soort zuil’.

Ouderling A. Verbeek (classis Noord-Holland) herkent deze angst en dient dan ook het voorstel in om niet alleen christelijke organisaties toe te laten op de mogelijke campus, maar een campus te ontwikkelen met andere waardengedreven organisaties. Volgens Verbeek is dat een echt ‘campusmodel’, zoals de diaconie van de protestantse gemeente Amsterdam dit in het klein ook heeft. Dit amendement werd door de generale synode overgenomen.

Andere kritische kanttekeningen betreffen voornamelijk de vraag hoe het vormen van een kerkcampus de gemeenten dient. Er zijn meerdere synodeleden die daar vragen over stellen.

Jurjen de Groot: ‘Als door verschillende partijen gezamenlijk wordt nagedacht over vraagstukken van gemeenten komt dat de kwaliteit van de dienstverlening aan de gemeenten ten goede. Zoals ouderling Verbeek terecht aangeeft zie je dat het werkt bij de diaconie van de protestantse gemeente Amsterdam. Maar we hebben ook grote campussen bezocht, zoals de High Tech Campus Eindhoven. Ook daar zie je dat een campus concept innoverend werkt.’

Ook zijn er meerdere synodeleden die zorgen hebben over het financiële plaatje en refereren aan negatieve bouwkundige en financiële ervaringen uit het verleden rond het huidige dienstencentrum.

Ds. M. van Dam (classis Utrecht) verbaast zich over die opmerkingen en spreekt zijn mede-synodeleden hierop aan. ‘Laten we nou niet doen alsof we als kerk geen gebouwen kunnen beheren of met geld kunnen om kunnen gaan. We zijn een hele grote organisatie. We hebben veel filialen, veel grond. Laten we onze verantwoordelijkheid nemen. Onze huidige vergaderplek, Nieuw Hydepark, is het bewijs dat we als kerk ook in staat zijn om zo’n project succesvol af te ronden. Wat voor voorbeeld zijn we voor gemeenten die een stuk grond willen verkopen ten bate van bijvoorbeeld een pioniersplek. Een investering is soms nodig om te vernieuwen.’

De Groot is blij met de steun van de generale synode om verder met het concept van de Kerkcampus aan de slag te gaan. Hij belooft dat er in de vergadering van de generale synode in november, naast de resultaten van de uitvoering van het genomen besluit, feiten en cijfers op tafel komen. Deze worden aangevuld met resultaten uit een behoefte onderzoek onder gemeenten.

 

(Bron: Nieuwsbrief van de Protestantse Kerk in Nederland)