Generale Synode

Vrijdag19 juni  hoopt de Generale Synode van onze kerk weer te vergaderen. Normaal gesproken is dit in april, maar vanwege de toen geldende beperkingen kon deze bijeenkomst niet doorgaan. Het zal heel anders zijn dan normaal. Niet allemaal bij elkaar in ‘Nieuw Hydepark’ in Doorn maar op vier locaties in het land die met beeldverbinding toch met elkaar in contact staan. Ik ben benieuwd hoe het gaan zal.
Uiteraard staan er diverse onderwerpen op het programma. De belangrijkste is wel de nieuwe ‘Visienota’. Hoe kunnen we, zullen we, willen we kerk zijn in de komende jaren? Welke accenten moeten nu worden gelegd? Het zijn onderwerpen die de landelijke kerk raken maar deze is er vooral ten dienste van de plaatselijke gemeenten. Het lijkt een mooi stuk te worden dat ook bespreking in kerkenraden en gemeenten verdient. Want zeker in deze coronatijd en hopelijk snel na coronatijd zal de bezinning moeten worden gestimuleerd wat er nu echt toe doet en wat franje is, onderscheid leren maken tussen
wat de Heer wil en waarvan wij houden. Het is goed om ook voor deze vergadering voorbede te doen.