Gesprek over seksualiteit

Na de avonddienst van afgelopen zondag 25 februari was er in het Dienstgebouw een
mooi en open gesprek over seksualiteit en lichamelijkheid. Dit naar aanleiding van de verkondiging over het zevende van de Tien Geboden. We bleven niet steken in het ons zorgen maken over ontwikkelingen in de samenleving, maar ook deelden we gevoelige momenten in ons eigen leven. De ruimte waarin we dat konden doen was werkelijk ruimte van de Geest. Van harte hoop ik dat we die ruimte ook aan elkaar geven en zo werkelijk omzien naar elkaar. Het zou kunnen zijn dat sommige gemeenteleden niet naar de nabespreking konden of wilden gaan, maar toch graag over deze problematiek in
gesprek willen gaan. Schroomt u dan niet contact met ds. G.J. Mink op te nemen.