Gewoon luisteren (2)

Luister eens gewoon…
Wanneer je wel eens mensen hoort praten is luisteren blijkbaar helemaal niet zo gewoon.
Luisteren… Terwijl wij zo graag iets willen zeggen. Je wilt die ander toch helpen? Door goed te luisteren zou het ook wel eens zo kunnen zijn dat je juist beter en scherper ziet wat (nog meer) nodig is.
Iets zeggen… Maar er zijn situaties waarin je niets te zeggen hebt.
Luisteren… En blíjven luisteren als het verdriet, de rouw, de depressie of wat dan ook langer duurt. … Soms duurt het tot het laatste moment van zijn of haar leven.
Luisteren… Hoe doe je dat? Niet doen alsof. Neem de tijd. Het kan met tranen in je ogen. Loop niet weg. Het maakt eigenlijk niet zo uit, als het maar écht is.
Door te luisteren kun je de eenzaamheid doorbreken. Eenzaamheid door het leed dat je meemaakt. Alleen jijzelf weet hoe het voelt. Zeg daarom nooit: ‘Ik weet wat je doormaakt, want bij mij is hetzelfde gebeurd.’ Wat er gebeurd is, kan misschien hetzelfde zijn, maar jijzélf bent iemand anders.
Ook in de afgelopen week mocht ik weer bij een aantal adressen in de wijken ‘luisteren’. Luisteren naar wat een mens meemaakt en meegemaakt heeft in zijn/haar leven met God. Bijzondere pastorale aandacht was er voor de laatste heldere momenten van zr. Corry de Raad-van Heteren op aarde. In de nacht van zondag op maandag 30 september jl. is zij overleden. Op de rouwkaart staat een tekst uit Jesaja 40: 31: ‘Maar wie de Here verwachten putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden’. Haar beide zoons Jacko en Ton hebben daaronder geschreven: ‘In dit vertrouwen is onze moeder en oma opgenomen in Gods schoot.’ Op zaterdag 5 oktober wordt onze moedige zuster op de begraafplaats te Sliedrecht begraven. De dienst van Woord en Gebed is om 10.30 uur in uitvaartcentrum ‘De Drechtstreek’, Jan Steenstraat 71. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren.

In Christus verbonden.
Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.