Gezamenlijke werkgemeenschap

Enkele jaren gelden is de bovenplaatselijke organisatie van onze Protestantse Kerk op de schop gegaan. Als Hervormde Gemeente maken we tegenwoordig deel uit van de regionale Classis Zuid-Holland-Zuid. Hierin is dus ook de voormalige classis Alblasserdam opgegaan. De gemeenten in de Alblasserwaard hebben nog wel onderlinge contacten, vooral in de vorm van drie werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers in deze regio. Eens per jaar komen die gezamenlijk bijeen. Dinsdag  14 juni is dat het geval. In Alblasserdam krijgen we bezoek van ds. René van Loon, auteur van het spraakmakende boek Geloven in seizoenen. We hopen elkaar te inspireren en te bemoedigen.