Gezocht voor De Handpalm

Een aantal maanden geleden hebben Marian Hofman en Els Stoker, na vele jaren trouwe dienst, zich afgemeld als coördinatoren voor de schoonmaakploeg van de Handpalm. Er stond nog een vacature voor schoonmaker open, maar gelukkig is die recent vervuld. Als kerkrentmeesters zijn we nu dringend op zoek naar twee of drie dames of heren die deze belangrijke taak op zich willen nemen. Het kan toch niet zo zijn dat we daar niemand in de gemeente voor kunnen vinden. Wij maken allemaal op de een of andere manier gebruik van de Handpalm; ook uw kinderen zitten waarschijnlijk op een club of vereniging. En om voor het schoonmaken een schoonmaakbedrijf in te huren is, wel een beetje duur, we kunnen ons geld beter gebruiken.

De functie van coördinator houdt in, dat u, als er bijv. drie coördinatoren zijn, ongeveer één keer in de zes weken een ochtend aan de beurt bent om degenen die poetsen aan te sturen.

Het zou fijn zijn, wanneer u/jij dit zou willen oppakken. Voor meer info kan contact worden opgenomen met Marian Hofman, tel. 0184-413572 of e-mail famhofman@chello.nl.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Piet Groen