Gift van Hervormd Kerkkoor

Van het bestuur van het Hervormd Kerkkoor ontvingen wij bericht dat zij hebben besloten om het positieve banksaldo van € 1.525,- van de vereniging als gift toe te kennen aan de
Hervormde Gemeente voor de realisering van het Huis van de Kerk. Als College van Kerkrentmeesters danken wij het bestuur en de leden van het Hervormd Kerkkoor hartelijk voor deze gift.
Gertjan Rietveld en Wijnand Blom