Gift voor De Hoop

Afgelopen zondagavond mochten wij tijdens de OpenDeur-dienst in de Maranathakerk luisteren naar het indrukwekkende getuigenis van een ex-verslaafde. Heel bijzonder hoe de Here Jezus deze man het leven heeft teruggegeven. De themadienst stond in het teken van 40 jaar Stichting ‘De Hoop’. Tijdens de dienst werd niet gecollecteerd voor ‘De Hoop’. Dit is namelijk al eerder dit jaar gedaan in de Heilig Avondmaal-diensten van 1 februari jl. Wilt u alsnog een gift overmaken, dan kan dat via de diaconie naar rekening NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht onder vermelding van ’De Hoop’.

Namens de diaconie, Paul de Jager