Giften aftrek 2013

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden.
Wilt u nog gebruik maken van de mogelijkheid tot belastingaftrek in 2013 voor
giften dan is het nu nog mogelijk.
Giften zijn aftrekbaar tot maximaal 10% van het totale jaarinkomen.
Een bedrag van 1% van dat jaarinkomen is niet aftrekbaar (drempel).

U kunt uw gift overmaken op een van de onderstaande rekeningen:

NL79FVLB0699947006 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Sliedrecht

NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Sliedrecht

NL49RABO0359317146 t.n.v. Diaconale Adoptie Commissie

NL63RABO0359339107 t.n.v. Commissie Hulp Roemeniƫ

NL35RABO0169953416 t.n.v. Herv. Diaconale Commissie Spring In

Voor al deze instellingen geldt dat zij vallen onder de regeling voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Meer informatie over giftenaftrek kunt u vinden op de website:
www.hervormdsliedrecht.nl/Kerkrentmeesters/Diaconie

Van harte aanbevolen.

Namens het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie
M. van Vuren / W. de Jager