Glorie heeft een naam

Graag deel ik een stukje tekst uit de preek van afgelopen zondagmorgen n.a.v. Jesaja 49: 6, dat uitloopt op een Sela-lied ‘Glorie heeft een naam’.
Wellicht mooi dat lied in deze Adventstijd eens te luisteren!
Ballingschap is niet, is nooit, Gods laatste woord. Niet voor Israël. En ook niet voor de volken. We gaan op huis aan! Het licht gaat aan. Er komt redding. Er is een Dienaar! Voor Israël bleef de mist om deze Dienaar heen lang hangen. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat voor veel Joden de mist nog altijd niet volledig is opgeklaard. Wie is hij? Blijkbaar niet zo makkelijk te herkennen. Hebt u, heb jij hem herkend?
We lazen Romeinen 16. Paulus spreekt over de onthulling van een geheim waarover eeuwenlang gezwegen is. Maar nu is het geopenbaard. De mist klaart op. De profetenstem wordt gehoord én verstaan onder alle volken. Het evangelie, het goede nieuws heeft geklonken. Het heeft een naam. Zijn Naam is Jezus. Zoals Sela zingt in een prachtig lied: ‘Wie wordt niet stil van hoe God zelf zijn liefde maar blijft geven? Van hoe Hij zoekt en vindt en helpt wie achter zijn gebleven. Glorieus in tederheid, de grote Maker heel dichtbij. Wie wordt niet stil van hoe Hij stierf, de Schepper zonder adem?
Van hoe Hij zo de macht verwierf, als Koning van genade. De dood verslikt zich in zijn naam, de Zoon van God is opgestaan! En al die glorie heeft een Naam. Een Naam die staat, een Naam die straalt. Jezus Christus bovenaan. Glorie heeft een Naam.’

Een hartelijke groet,
ds. Michiel Vastenhout